מרכזי חוסן
מרכזי הכשרות איזוריים
פעילות בינלאומית

הצטרפו אלינו


חזון העמותה

חזון העמותה

 

לאור האיום הביטחוני המתמשך בישראל, והשפעתו על תחושת הביטחון של אזרחי ישראל, קמה קואליציה של ארגונים ללא כוונות רווח, א-פוליטיים, המתמחים באספקטים שונים של תחום הטראומה הנפשית והמוכנות לשעת חירום.

מטרת הקואליציה הישראלית לטראומה היא לקדם את תחום ההתמודדות והמניעה של תסמינים פוסט טראומטיים, ותחום ההיערכות לשעת חירום בישראל, ולהפעיל תכניות לתמיכה בזמן חירום ולשיקום לאחר מצבי חירום. כל זאת ברמת הפרט, המשפחה, הקהילה והרשות המקומית.

 

הקואליציה הישראלית לטראומה מעורבת בתחומים הבאים:

  1. איסוף ומיפוי צרכים בקרב אוכלוסייה החשופה למצבי חירום ומשבר, טראומה ודחק מתמשך.
  2. פיתוח כלים מקצועיים קוהרנטיים ועקביים לטיפול ומניעה בהשפעות השליליות של אירועים טראומטיים.
  3. פיתוח שפה מקצועית של חוסן והתמודדות.
  4. פיתוח, קידום ויישום של תכניות ארציות במטרה להבטיח המשכיות טיפולית בתחום הטראומה.
  5. פיתוח ואיסוף של ידע מקצועי אודות מניעה של טראומה ונגישות לשירותי טיפול במצבי משבר, ולשיקום של נפגעי טראומה וחרדה.
  6. מתן ידע והכשרות במטרה להגביר את יכולת הציבור להתמודד עם מצבי משבר.
  7. שיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים עם ארגוני מגזר שלישי, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ועוד.
  8. אדבוקציה ולובי
  9. ייזום ופיתוח של כלים ארגוניים ותשתיתיים בתחום.

הקואליציה הישראלית לטראומה הוקמה בשיתוף ויוזמת ביוזמת הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA).

אודות

מטרות הקואליציה הישראלית לטראומה - לקדם את תחום ההתמודדות עם פוסט טראומה ותחום ההיערכות לשעת חירום בישראל, ולהפעיל תכניות לתמיכה בזמן חירום ולשיקום לאחר מצבי חירום. לאור האיום הביטחוני המתמשך בישראל, והשפעתו על תחושת הביטחון של אזרחי ישראל, קמה הקואליציה המקיפה ארבעים ארגונים ללא כוונות רווח, א-פוליטיים, המתמחים באספקטים שונים של תחום הטראומה הנפשית והמוכנות לשעת חירום. ארגוני הקואליציה מפעילים מערך איסוף ידע מקצועי אודות מניעה של טראומה ונגישות לשירותי טיפול במצבי משבר, ולשיקום של נפגעי טראומה וחרדה , ומקיימים שיתופי פעולה מקומיים ובינלאומיים עם ארגוני מגזר שלישי, משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ועוד.